Image
Image

Welkom bij JEPS

In onze vrijgevestigde praktijk kunt u terecht voor psychodiagnostiek en (psycho)therapeutische behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Wij hechten veel belang aan betrokken aandacht en betrouwbare bejegening. Wij bieden dan ook kleinschalige en laagdrempelige specialistische zorg aan kinderen en jeugdigen (0 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 27 jaar).

Bij baby's en jonge kinderen bieden wij vaak ouder-kindbehandeling aan. Bij kinderen vanaf vier jaar bestaat de behandeling meestal uit speltherapiecontacten. Bij jeugdigen en jongvolwassenen wordt eerder cognitieve gedragstherapie, een vorm van psychotherapie, toegepast. Zo nodig bieden wij een therapeutische behandeling in combinatie met EMDR aan. Bij kinderen en jeugdigen wordt vrijwel altijd ook systeembehandeling geboden. Na een psychodiagnostiektraject worden, indien geïndiceerd, ook psycho-educatie en systeembehandeling geboden. Ook maken we met regelmaat gebruik van E-health programma's naast de gesprekken die u met ons heeft (Blended Care).

In geval van chronische of ernstige (psychiatrische) problematiek, in crisissituaties en/of wanneer u (mogelijk) medicatie(advies) behoeft, zijn wij als vrijgevestigde GGZ-praktijk onvoldoende toegerust om te kunnen bieden wat er nodig is. Via uw verwijzer zult u in dat geval verwezen worden naar een meer multidisciplinaire GGZ-instelling, waarbij ook een (kinder- & jeugd)psychiater betrokken kan worden. Daarnaast is onze praktijk niet bedoeld voor op zichzelf staande onderzoeksvragen. Wij zullen uw klachten te allen tijde vanuit een breed perspectief bekijken.

informatie over jeps

Aanmelding & werkwijze

Lees hier hoe onze aanmeldprocedure verloopt. U vindt hier alle informatie over welke verwijzing u nodig heeft en wat u nodig heeft voor het intakegesprek. Ook vindt u verdere informatie over onze werkwijze. 

Lees meer
Behandelaanbod

Na de intakefase volgt indien geïndiceerd een diagnostiekfase, waarin inzicht verkregen wordt in de aard en achtergrond van de klachten, en de mogelijkheden van kind/jeugdige of jongvolwassene en zijn/haar gezin. Hierna wordt een passend behandeladvies gegeven. Bezoek deze pagina voor een beknopt overzicht van de verschillende behandelingen die wij bieden.
Lees meer
Ons team

Ons behandelteam bestaat uit gediplomeerde en BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen. Daarnaast is Jeps een erkende opleidingspraktijk voor psychologen en orthopedagogen i.o. en is er een mogelijkheid voor het volgen van supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog generalist.
Lees meer