Tarieven

0 tot 18 jaar: vergoeding door de gemeente

Sinds 1 januari 2015 worden psychologische behandelingen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door de gemeente vergoed (voorheen was dit door de zorgverzekeraar). De zorg die wij vanuit Jeps Kinder- & Jeugdpsychotherapie leveren wordt in 2021 vergoed door de volgende gemeenten uit de regio Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Bergen en Gennep.

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of van een gemeentelijke gebiedsteam medewerker.

 

Eigen kosten bij niet verschijnen op de afspraak

Als u niet op de geplande afspraak verschijnt en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, heeft dit voor ons als gevolg dat de voor u gereserveerde tijd niet meer kan worden ingevuld door een andere cliënt. Dit zorgt voor langere wachtlijsten. Bovendien worden deze "no show" afspraken niet vergoed door de gemeente. Wij zijn derhalve genoodzaakt een deel van de kosten hiervan bij u in rekening brengen (€80,- per sessie van 45 minuten).

 

Ongecontracteerde zorg 0-18 jaar (buiten de regio)

In geval van niet gecontracteerde zorg voor kinderen/jeugdigen van 0-18 jaar (bv. indien u buiten een bovengenoemde gemeente woonachtig bent), zijn er vaak ook andere mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen, zodat wij samen met u kunnen nagaan onder welke voorwaarden de zorgkosten bij ons mogelijk toch vergoed kunnen worden.

 

Jongvolwassenen (18-25 jaar)

Wij bieden ongecontracteerde zorg en hebben dus geen contracten met zorgverzekeraars, waardoor u vanaf 18 jaar onze factuur (volgens NZa tarief) rechtstreeks aan ons betaalt en zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u beschikt over een zuivere restitutiepolis, dan heeft u recht op 100% vergoeding van de zorgkosten tot het maximum NZa tarief. Indien u beschikt over een naturapolis dan heeft u recht op een vergoeding van tenminste 75% van het marktconforme tarief (dit is lager dan het NZa tarief) van uw verzekeraar. Houdt u er in beide gevallen rekening mee dat de zorgverzekeraar het verplichte eigen risico (€ 385,-) inhoudt. Laat u voorafgaand goed informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de zorgkosten. Voorgaande informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Eigen initiatief/particulier

Per 1 januari 2021 zijn onze uurtarieven in geval van eigen initiatief/particulier en als volgt vastgesteld:

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ: €110,-.
Behandeling binnen de Specialistische GGZ: €120,- (hieronder valt ook psychodiagnostiek).

Onder dit tarief vallen consulten/behandelsessies van 45 minuten en daarbij opgeteld 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding, reflectie en rapportage). Dit tarief geldt ook voor overige psychologische diensten (zoals bijvoorbeeld telefonische- en mailcontacten / overleggen ten behoeve van de behandeling/consultatie, verstrekken van informatie aan derden, het verzorgen van cursussen, reistijd bij externe bezoeken e.d.).

Het tarief voor een op zichzelf staand intelligentieonderzoek is €750,-. Dit is inclusief scoring, interpretatie, rapportage en eindgesprek waarin de onderzoeksresultaten met u zullen worden besproken.

 

Supervisie GZ-psycholoog i.o. en orthopedagoog generalist i.o.

Het is voor gezondheidszorgpsychologen i.o. en orthopedagogen i.o. tot orthopedagoog generalist mogelijk om bij ons (een deel van) hun supervisie te volgen. Voor 2021 is het tarief voor supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog dan wel orthopedagoog generalist als volgt vastgesteld:

Supervisiesessie à 45 minuten: €105. Dit tarief is incl. indirecte tijd (voorbereiding, reflectie en rapportage in het kader van evaluatiemomenten voor de opleiding). Voor meer informatie kunt u terecht bij Marlou Joosten.