Vergoeding

0 tot 18 jaar: vergoeding door de gemeente

Sinds 1 januari 2015 worden psychologische behandelingen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door de gemeente vergoed (voorheen was dit door de zorgverzekeraar). De zorg die wij vanuit Jeps Kinder- & Jeugdpsychotherapie leveren wordt in 2020 vergoed door de volgende gemeenten uit de regio Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Bergen en Gennep.

Wij bieden zowel zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ als vanuit de Specialistische GGZ.

Onder de Generalistische Basis GGZ valt lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek. Het gaat dan in beginsel om psychische klachten, aandoeningen en stoornissen die korter dan zes maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waarbij de verwachting bestaat dat een overzienbaar, kortdurend traject afdoende zal zijn.

Onder de Specialistische GGZ valt complexe problematiek die ingrijpt op meerdere (ontwikkelings)terreinen en/of is verweven met de gezinsdynamiek. Hiervoor dient een intensiever traject te worden ingezet, waarbij de psychotherapeut aangewezen is als (regie)behandelaar.

Voor beide vormen heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of van een gemeentelijke gebiedsteam medewerker. Het is van belang dat er in de verwijsbrief staat vermeld om welke vorm van GGZ zorg (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ) het gaat en dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis uit de DSM.

 

Eigen kosten bij niet verschijnen op de afspraak

Als u niet op de geplande afspraak verschijnt en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, heeft dit voor ons als gevolg dat de voor u gereserveerde tijd niet meer kan worden ingevuld door een andere cliënt. Dit zorgt voor langere wachtlijsten. Bovendien worden deze contacten niet vergoed door de gemeente. Wij zijn derhalve genoodzaakt een deel van de kosten hiervan bij u in rekening brengen (€80,- per sessie van 45 minuten).

 

Jongvolwassenen (18-25 jaar), eigen initiatief/particulier en diagnostiek/behandeling die niet vergoed wordt

Per 1 januari 2020 is ons uurtarief als volgt vastgesteld:

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ: €105,-.
Behandeling binnen de Specialistische GGZ: €115,-.

Onder dit tarief vallen consulten/behandelsessies van 45 minuten en daarbij opgeteld 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding, reflectie en rapportage). Dit tarief geldt ook voor overige psychologische diensten (zoals bijvoorbeeld telefonische- en emailcontacten / overleggen ten behoeve van de behandeling/consultatie, verstrekken van informatie aan derden, het verzorgen van cursussen, reistijd bij externe bezoeken e.d.).

Het tarief voor een intelligentieonderzoek is €750,-. Dit is inclusief scoring, interpretatie, rapportage en eindgesprek waarin de onderzoeksresultaten met u zullen worden besproken. 

 

Supervisie GZ-psychologen i.o.

Het is voor GZ-psychologen i.o. mogelijk om bij ons (een deel van) hun supervisie te volgen. Het tarief per supervisiesessie van 45 minuten is €115 (dit is inclusief BTW). Voor meer informatie kunt u terecht bij Marlou Joosten.