Vergoeding

0 tot 18 jaar: vergoeding door de gemeente

Sinds 1 januari 2015 worden psychologische behandelingen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door de gemeente vergoed (voorheen was dit door de zorgverzekeraar). De zorg die wij vanuit Jeps Kinder- & Jeugdpsychotherapie leveren wordt in 2019 vergoed door de volgende gemeenten uit de regio Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Bergen en Gennep.

Wij bieden zowel zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ als vanuit de Specialistische GGZ. Onder de Generalistische Basis GGZ valt lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek. Onder de Specialistische GGZ valt complexe problematiek die door een specialist behandeld moet worden. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken. Voor beide vormen heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of van een gemeentelijke gebiedsteam medewerker. Het is van belang dat er in de verwijsbrief staat vermeld om welke vorm van GGZ zorg (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ) het gaat en dat er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis uit de DSM.

 

Eigen kosten bij niet verschijnen op de afspraak

Als u niet op de geplande afspraak verschijnt en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, heeft dit voor ons als gevolg dat de voor u gereserveerde tijd niet meer kan worden ingevuld door een andere client. Dit zorgt vervolgens weer voor langere wachtlijsten. Deze contacten worden bovendien niet vergoed door de gemeente. Wij zullen derhalve een deel van de kosten hiervan bij u in rekening brengen (80 euro per sessie van 45 minuten).