Image
Image

Kwaliteit

kwaliteitsstatuut


Ons behandelteam bestaat uit gediplomeerde en BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen. Onze regiebehandelaren beschikken over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Klik op de naam van de desbetreffende regiebehandelaar om deze in te zien.

Marlou Joosten

Carlijn van Susante

Onze rapportcijfers

JT-Ok (ingevuld door ouders van kinderen < 12 jaar over de behandeling van hun kind):

Informatie/inspraak:
9,6
Hulpverlener:
9,9
Behandeling kind / resultaat van de behandeling:
8,6
Rapportcijfer:
7,9

JT-Jk (ingevuld door jeugdigen > 12 jaar over hun behandeling):

Informatie:
9,6
Inspraak:
9,3
Hulpverlener:
9,8
Resultaat van de behandeling:
8,9
Rapportcijfer:
8,1

Als vast onderdeel in de behandeling wordt uw tevredenheid met u besproken in tussentijdse- en eindbesprekingen en aan het eind van de behandeling. Sinds 1 januari 2018 worden na afloop van een behandeltraject onze cliënten uitgenodigd om tevens een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het betreffen hierbij de volgende vragenlijsten:

  • JT-Ok (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Ouder(s) korte versie)
  • JT-Jk (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Jongeren korte versie)

In de periode vanaf 1 januari 2018 zijn er in totaal 471 vragenlijsten ingevuld retour gekomen. Dit is 69% van het totale aantal verstuurde vragenlijsten (bijgewerkt 31-10-2023).