Extra maatregelen in verband met Coronavirus (COVID-19)

Wij willen u erop attenderen dat wij, om verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, de adviezen volgen van het RIVM, de GGD en de overheid. Uiteraard nemen wij de adviezen over hygiëne binnen onze praktijk in acht en wordt onze medewerkers verzocht om waar mogelijk vanuit thuis te werken. Om de continuïteit van de behandeling zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zullen afspraken met u gewoon doorgaan. Waar mogelijk zal dit gebeuren via beeldbellen, telefonisch contact of, indien noodzakelijk, in gezamenlijk overleg in onze praktijk. Ook maken wij in onze praktijk gebruik van diverse E-health modules ter ondersteuning van de behandeling. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM om voor voldoende veiligheid en bescherming te zorgen voor u als cliënt en voor onze medewerkers.

Indien u een afspraak heeft met één van onze medewerkers in onze praktijk, dan zal deze uiteraard niet doorgaan wanneer de betreffende medewerker reeds lichte verkoudheidsklachten vertoont. In dat geval wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld.

Wij willen ook u dringend verzoeken indien u of uw kind de volgende klachten heeft, niet naar onze praktijk te komen:

  • Neusverkoudheid en/of
  • Hoesten en/of
  • Keelpijn en/of
  • Koorts (> 38 graden)

U kunt in dat geval telefonisch of per email contact met ons opnemen om ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan gerust contact met uw behandelaar op.