Extra maatregelen in verband met Coronavirus (COVID-19)

Wij willen u erop attenderen dat wij de adviezen volgen van het RIVM. Afspraken met u en/of uw kind vinden plaats in onze praktijk. Wij willen u echter dringend verzoeken, indien u of uw kind de volgende klachten heeft, niet naar onze praktijk te komen:


Kinderen tot en met 12 jaar:

 • Bij de volgende ernstige klachten vragen wij u om niet naar onze praktijk te komen:
  - uw kind of iemand binnen uw gezin heeft Corona, koorts (> 38 graden) en/of benauwdheidsklachten

 • Bij milde verkoudheidsklachten mag uw kind wel gewoon naar onze praktijk komen, tenzij:
  - uw kind of iemand binnen uw gezin koorts (> 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft
  - uw kind (onlangs) contact heeft (gehad) met iemand die Corona heeft (binnen of buiten het eigen gezin)

 
Jeugdigen vanaf 13 jaar en volwassenen:

Bij de volgende klachten verzoeken wij u dringend om niet naar onze praktijk te komen:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen of keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)


Ook verzoeken wij u dringend om niet naar onze praktijk te komen indien:

 • iemand binnen uw gezin koorts (> 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • de jeugdige en/of uzelf (onlangs) contact heeft (gehad) met iemand die Corona heeft (binnen of buiten het eigen gezin)

U kunt in dat geval telefonisch of per email contact met ons opnemen om ons hiervan op de hoogte te stellen. De geplande afspraak zal dan waar mogelijk en in overleg met u plaatsvinden via beeldbellen. Ditzelfde geldt uiteraard ook als één van onze medewerkers genoemde klachten vertoont. Op deze wijze kunnen wij de continuïteit van de behandeling waarborgen en zorgen wij voor voldoende veiligheid en bescherming, zowel voor u als voor onze medewerkers.

Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, neem dan gerust contact met uw behandelaar op.