Cliënttevredenheid

 

Als vast onderdeel in de behandeling wordt uw tevredenheid met u besproken in tussentijdse- en eindbesprekingen en aan het eind van de behandeling. Sinds 1 januari 2018 worden na afloop van de behandeling onze cliënten uitgenodigd om tevens een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het betreffen hierbij de volgende vragenlijsten:

 

  • JT-Ok (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Ouder korte versie)
  • JT-Jk (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Jongeren korte versie)

 

In de periode vanaf 1 januari 2018 zijn er in totaal 99 vragenlijsten ingevuld retour gekomen. De volgende gemiddelde scores (schaal 1 t/m 10) komen hierbij naar voren:

 

JT-Ok (ingevuld door ouders van kinderen onder de 12 jaar):

Informatie/inspraak: 9,5

Hulpverlener: 9,9

Behandeling kind / resultaat van de behandeling: 7,9

Rapportcijfer: 7,9

 

JT-Jk (ingevuld door jeugdigen vanaf 12 jaar):

Informatie: 9,7

Inspraak: 9,4

Hulpverlener: 9,8

Resultaat van de behandeling: 8,7

Rapportcijfer: 8,1