Groepsbehandeling

Gedurende een groepsbehandeling gebeuren er dingen in het contact met andere kinderen, die vergelijkbaar zijn met dingen die in het dagelijks leven van het kind een rol spelen. Door dingen te zeggen en te doen beïnvloeden kinderen elkaar voortdurend. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid ontstaan. Omdat ieder kind uniek is met zijn eigen persoonlijkheid en ervaringen, reageert ieder op zijn eigen manier op de ander. Dit levert voor alle deelnemers in de groep een actief en leerzaam proces. Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten ook afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. 

Groepsbehandeling vindt plaats in een groep van (meestal) zes tot acht kinderen. De doelstellingen en duur van de groepsbehandelingen kunnen verschillen. Jeps biedt cognitief gedragstherapeutische groepsbehandelingen aan voor kinderen gericht op o.a.:

  • angstklachten
  • stemmingsklachten/depressieve klachten
  • zelfbeeld training (werken aan een positiever zelfbeeld)

Voor de meeste groepen geldt dat er ook één of meer ouderbijeenkomsten aan gekoppeld zijn. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor specifieke oudergroepen, zoals voor ouders van kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblematiek.