E-health

Bij Jeps maken wij gebruik van E-health. Dit betekent dat wij waar nodig en wenselijk gebruik maken van digitale middelen binnen de behandeling, die u en/of uw kind/jeugdige kunnen helpen om meer grip te krijgen op bestaande klachten en het herstel te bevorderen. U kunt hierbij denken aan (zelfhulp)modules, videobellen, dagboekregistraties of oefenplannen. Middelen die u en/of uw kind/jeugdige kunnen helpen, precies op de manier en op het moment dat u er behoefte aan heeft. E-health kan een grote toevoeging zijn binnen de behandeling voor u als ouders en/of voor uw kind/jeugdige. Het biedt extra mogelijkheden om ook continuïteit te kunnen bieden tussen bijvoorbeeld twee afspraken in. Ook is het voor veel mensen, en zeker voor jongeren, vaak een laagdrempelige toevoeging aan de behandeling. E-health is geschikt voor iedereen die toegang heeft tot het gebruik van een smartphone, tablet of laptop.